Techniki mięśniowo- powięziowe i mobilizacja stawów w obrębie kręgosłupa, żeber, miednicy, bioder, barku

Art Riggs już w październiku 2020 w Łodzi!

  • Organizator: Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy
  • Miasto: Łódź
  • Data rozpoczęcia: 2020-10-13 (pozostało: 13 dni)
  • Czas trwania: 4 dni
cena
2000.00

Opis szkolenia

Zapewnianie równowagi i integracji w ciele to złożona sztuka, która łączy wiele różnych filozofii i sposobów leczenia; terapeuci mogą czasami w trakcie terapii skupiać się miejscowo wyłącznie na mięśniach, powięzi, wzmacnianiu, rozciąganiu, kościach lub ruchu. Zablokowania stawów mają głęboki wpływ na działanie mięśni i powięzi i odwrotnie, restrykcje tkanek miękkich mogą ograniczać ruchomość stawów powodując dysfunkcje i ból. W trakcie szkolenia nauczysz się wielu technik i protokołów, dzięki którym połączysz dysfunkcje mięśniowe i powięziowe z mobilizacją stawów dla uzyskania mobilności i równowagi w ciele w szerokim zakresie dolegliwości u pacjentów.

Dodatkowo do specyficznych technik, rozwiniesz umiejętność palpacji i czytania ciała w statyce
i w ruchu, aby oczyścić zmysł dotyku niezbędny dla diagnostyki i planowania terapii.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TKANKAMI MIĘKKIMI I KOŚĆMI OMAWIANE W TRAKCIE SZKOLENIA

1. Kręgosłup
- Omówienie mechaniki kręgosłupa
- Delikatne techniki mobilizacyjne dla ruchu zgięcia, wyprostu, rotacji i zgięcia bocznego
2. Żebra
- Staw żebrowo – kręgowy w trzech płaszczyznach
- Opracowanie przednich żeber
3. Bark
- Odzyskiwanie zakresu ruchu w stawie w przypadku ciasnoty podbarkowej i dysfunkcji stożka rotatorów
4. Miednica
- Czynniki torsyjne
- Inflare/outflare, rotacyjne, przodo/tyłopochylenie miednicy, upslip/downslip
5. Biodra—uwolnienie zarówno restrykcji tkanek miękkich i stawowych, które powodują nie tylko ból w okolicy biodra, ale również nakładają napięcie torsyjne na miednicę

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

-

Terminy

13
paź
2020
14
paź
2020
15
paź
2020
16
paź
2020

Program

DZIEŃ 1

9:00-10:00: Wprowadzenie i Przywitanie
- Ogólny plan i cele szkolenia, włączając specyficzne prośby uczestników
- Komponenty nadwyrężeń i dysfunkcji: powięziowe, mięśniowe, ścięgniste, więzadłowe, kostne, kompensacyjne wzorce ruchowe
- Ocena i cele terapeutyczne
10:00-11:30 Palpacja i ocena restrykcji tkanek miękkich i kostnych:
- Bark
- Biodro
- Kręgosłup (czytanie ciała w odniesieniu do rotacji, zgięcia, wyprostu, zgięcia bocznego)
- Żebra
- Miednica
11:30-12:15: Mechanika kręgosłupa
- Stawy kręgosłupa: lędźwiowe/ piersiowe/ szyjne
- Zgięcie/ wyprost/ zgięcie boczne
12:15-13:00: Demonstracja technik tkanek miękkich dla poprawy funkcji mobilności kręgosłupa
13:00-14:00: Obiad
14:00-15:30 Praktyka: Techniki tkanek miękkich dla zgięcia/ wyprostu/ dekompresji kręgosłupa
15:30-16:30: Demonstracja technik tkanek miękkich dla przedniego i tylnego aspektu obręczy barkowej
16:30-17:45: Praktyka technik dla obręczy barkowej.
17:45-18:00 Zakończenie/ pytania/ dyskusja

DZIEŃ 2

9:00-10:45: Wykład i demonstracja na temat ruchu żeber
- Stawy żeber, oddychanie i ruch:
- Uchwyt od wiadra, żaluzja wenecka, ruch w kręgosłupie przód/tył
-Mięśnie brzucha: prosty brzucha/ skośne
- Postawa: Wzorce wdechu/ wydechu
9:45-11:15: Praktyka - żebra:
- Palpacja
- Mobilizacja
11:15-12:15: Wykład/ demonstracja: strategie tkanek miękkich dla biodra: rotacja wewnętrzna/ zewnętrzna, zgięcie/ wyprost
12:15-13:15: Praktyka - biodra
13:15-14:15: Obiad
14:15-15:30: Wykład/ demonstracja stawy międzykręgowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym oraz ruchy: zgięcie, rotacja, zgięcie boczne
- Palpacja „sprężynowania” stawowego i odchyleń rotacyjnych.
15:30-17:00: Praktykowanie palpacji i delikatnej mobilizacji zablokowanego kręgu w odcinku lędźwiowym i piersiowym
17:00-18:00: Wykład/ demonstracja: techniki tkanek miękkich dla rotacji kręgosłupa
19:00-3:00 Impreza (lub po dniu 3)

DZIEŃ 3

9:00-9:45 Pytania i wykład/ demonstracja dotycząca mobilizacji struktur kostnych w obrębie stawu biodrowego
9:45-10:45: Praktykowanie mobilizacji biodra
10:45-12:00: Wykład i demonstracja technik tkanek miękkich dla równoważenia miednicy
- Wzorce: przodo/ tyłopochylenie – czynniki związane z tkankami miękkimi
- Skręt pomiędzy kośćmi miednicznymi
- Rotacja, upslip, downslip
- Różnice w długości kończyn dolnych
12:00-13:30: Praktyka strategii tkanek miękkich dla równoważenia miednicy
13:30-14:30: Obiad
14:30-15:30: Wykład i palpacja kręgów szyjnych
- Badanie przód/tył oraz ocena krzywizny
- Ślizg bok-bok
- Zgięcie boczne i rotacja
15:30-16:30: Palpacja struktur kostnych oraz badanie funkcji miednicy i stawu SI
- Inflare/outflare, niezależność przednio/tylna od kości krzyżowej
- Wzorce przednio/tylne każdej z kości miednicznych
16:30-17:15 Demonstracja pracy na tkankach miękkich w okolicach szyi
- Przód/ tył/ leżenie na boku
17:15-18:00 Praktykowanie pracy z przednią częścią szyi

DZIEŃ 4

9:00-10:15: Praca z tylną częścią szyi i w leżeniu na boku.
10:15-11:30 Wykład i demonstracja mobilizacji struktur kostnych w obrębie miednicy i kości krzyżowej
11:30-13:00: Praktykowanie technik kostnych dla miednicy
13:00-14:00: Obiad
14:00-15:00: Demonstracja kombinacji mobilizacji kręgosłupa i żebra
15:00-16:30: Praktykowanie technik na kręgosłup i żebra
16:30-17:30: Demonstracja i praktyka pracy w siedzeniu
17:30-18:00: Zakończenie

Trenerzy

Riggs Art

Art Riggs

Certyfikowany Zaawansowany Rolfer™

Miejsce realizacji

Łódź
Odyńca 38
93-150 Łódź

Organizator

Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy
85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11 lok. 36
  517 764 644
  sekretariat@osw.bydgoszcz.pl
  www.osw.bydgoszcz.pl

Zdjęcia

Oceny i opinie

Jesteś absolwentem szkolenia i chciałbyć wystawić ocenę/napisać opinię ? Zaloguj się